Towarzystwo Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich

Już od kilku lat z Państwa pomocą wspieramy szkoły katolickie w ich codziennej pracy. Dzięki środkom finansowym Towarzystwa możemy rozbudowywać nasz program stypendialny, wspierając tym samym rodziny wielodzietne lub te znajdujące się w trudniejszej sytuacji materialnej. Pozyskane pieniądze to również szansa na poprawę warunków nauczania i ciągły rozwój naszych placówek.

Jak można włączyć się w pomoc?

Zachęcamy do ustawienia comiesięcznych przelewów cyklicznych na dobrowolne kwoty, np. 10 czy 20 zł. Pamiętajmy, że każdy taki przelew to ważna cegiełka w budowaniu naszej wspólnej katolickiej przestrzeni wychowawczo-edukacyjnej.

Środki finansowe można również przekazać w postaci darowizn w dowolnej kwocie. Proszę pamiętać, że darowizny mogą Państwo odliczyć od podatku rozliczając swój PIT.

Towarzystwo Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich

ul. Ogrodowa 3A, 00-893 Warszawa

Darowizna na działalność statutową.

Nasz numer konta: 66124063191111000047788570

Numer KRS: 0000107281


Dziękujemy za każde wsparcie!

Otaczamy Państwa modlitwą!

Towarzystwo Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jerzego Popiełuszki